Use of artificial intelligence for creating method of comprehensive business valuation / Využití umělé inteligence k tvorbě komplexní metody pro oceňování podniku

Authors: Klára SKALNÍKOVÁ, Jan FIŠER
Keywords: valuation, enterprise, artificial neural networks, comprehensive valuation methods, strategic decision-making / ocenění, podnik, umělé neuronové sítě, komplexní metody hodnocení, strategické rozhodnutí
Volume: 4
Issue: 2
Full article