littera-info

Using of rainwater in residential buildings

Abstract: This article concentrates on option of using of rainwater in residential buildings. Here a comparison is given of drinking water consumption that can be replaced by rainwater as supply water. Presented also is an estimate for the financial calculation of costs to possible installation of rainwater accumulation and concludes with a comparison of these costs with finances saved.

Využití dešťové vody v bytovém domě

Abstrakt: Tento příspěvek se zaměřuje na možnost využití dešťové vody v bytových objektech. Je zde uvedeno porovnání spotřeby pitné vody, místo které je možno využít vodu dešťovou jako vodu užitkovou. Dále je zde uvedena orientační finanční kalkulace nákladů na případné zřízení akumulace dešťové vody a na závěr je zde uvedeno porovnání těchto nákladů oproti ušetřeným financím.

Authors: Barbora Součková
Keywords: rainwater, drinking water, dwelling, residential building, accumulation, nance, dešťová voda, pitná voda, bydlení, bytový dům, akumulace, finance
Volume: 4
Issue: 1
Full article