littera-info

Using Project Management for building permission

Abstract: Project Management is successfully used for building permission. For large and complex structures such access is necessary for an optimal outcome. Even smaller buildings can be reasonably certain to require the use of project management skills. As a suitable method seems to be the Project Management according to IPMA, which particularly emphasizes the system approach.

Využití projektového řízení při povolování staveb

Abstrakt: Při povolování staveb lze úspěšně využít projektové řízení. U velkých a složitých staveb je takový přístup pro optimální výsledek nezbytný. I u menších staveb lze přiměřeně využít některé kompetence projektového řízení. Jako vhodnou metodu lze doporučit „projektové řízení dle IPMA“, která zdůrazňuje systémový přístup.

Authors: František Konečný
Keywords: project management, building permits, system approach, International Project Management Association (IPMA), projektové řízení, povolení stavby, systémový přístup, International Project Management Association (IPMA)
Volume: 3
Issue: 1-2
Full article