littera-info

Experience and Problems of the Occupational Safety in the Process of Window Change on the High-rise Blocks

Abstract: There are several possibilities of windows change on high-rise blocks dependent on the financial power of the investor. All methods hold many perils for workers but for the third party too, i.e. residents, passers-by. Building companies tend to underrate these perils although the impacts are possible to call as serious, and often with grievous bodily harm.

Zkušenosti a problémy s bezpečností práce při výměně oken panelových domů na stavbách

Abstrakt: Výměna oken na panelových domech je stavebníkem volena a následně prováděna v několika variantách v závislosti na finančních možnostech stavebníka. Všechny způsoby v sobě zahrnují nemalá rizika bezpečnosti pracovníků výměnu přímo provádějících, ale i třetích osob, tj. osob bydlících v bytě i domě a osob procházejících v blízkosti kolem domu. Tato rizika jsou obvykle provádějící firmou i stavebníkem podceňována.

Authors: Petra Bednářová
Keywords: window disassembling and assembling, safety of the third party, danger of the fall, spandrel, scaffolding, demontáž a montáž oken, bezpečnost třetích osob, nebezpečí pádu, meziokenní vložka, lešení
Volume: 3
Issue: 1-2
Full article