Znalci a znalecké ústavy v ČR

Plný článek: Znalci a znalecké ústavy v ČR
(21.12.2016)

Abstrakt: Se vznikem Ústavu znalectví a oceňování VŠTE je potřeba si položit otázku, v jakém prostředí se tento subjekt pohybuje, kdo jsou jeho přímí konkurenti, kolik v České republice působí znalců a znaleckých ústavů, v jaké struktuře a podobně. Pojďme se tedy podívat na tuto problematiku poněkud podrobněji.

Autoři: ROUSEK Pavel
Klíčová slova:
znalci, obor, znalecký ústav, Ústav znalectví a oceňování na VŠTE
Ročník: 1
Číslo: 1


English version

Full article: Experts and expertness institute in the Czech Republic
(2016-12-21)

Abstract: With the creation of the School of Expertness and Valuation at VŠTE, it is necessary to establish what environment this body functions in, who its direct competitors are, how many experts and expert institutions are operating within the Czech Republic, in what structure and the like. Let us take a look at this issue in more detail.

Authors: ROUSEK Pavel
Keywords: experts, branch, expertness institute, School of Expertness and Valuation at VŠTE
Volume: 1
Issue: 1