Návrh přístupu k finančnímu vyjádření estetických vad vozidel / Proposal of an approach to the financial expression of aesthetic vehicle defects

Volume: 1/2022
Issue: 1
Author: Nikola KROMKOVÁ, Tomáš KRULICKÝ
Keywords: estetika, vada, odpovědnost za škodu, automobil, pojišťovna / aesthetics, defect, liability, automobile, insurance company


File to download

© 2024 Journals - All rights reserved