2/2020

Plné vydání / Full issue

Volume: 2/2020
Issue: 2
Author: Všichni autoři / All authors

Analýza finanční stability malých a středních podniků působících v oblasti nemovitostí / Analysis of financial stability of SMEs operating in the field of real estate

Volume: 2/2020
Issue: 2
Author: Jiří KUČERA, Eva KALINOVÁ

Překážky při vstupu firmy na konkrétní trh, trh OOP / Barriers faced by a company entering a specific market, PPE market

Volume: 2/2020
Issue: 2
Author: Iveta KOLOUŠKOVÁ, Veronika MACHOVÁ

Hodnocení finanční situace podniku zabývajícího se službami veřejného charakteru / Evaluation of financial situation of enterprises providing public service

Volume: 2/2020
Issue: 2
Author: Svatopluk JANEK, Jakub HORÁK

Překážky při vstupu firmy na konkrétní trh, trh OOP / Barriers faced by a company entering a specific market, PPE market

Volume: 2/2020
Issue: 2
Author: Iveta KOLOUŠKOVÁ, Veronika MACHOVÁ

Překážky při vstupu firmy na konkrétní trh, trh OOP / Barriers faced by a company entering a specific market, PPE market

Volume: 2/2020
Issue: 2
Author: Iveta KOLOUŠKOVÁ, Veronika MACHOVÁ

Vývoj inflace České republiky v porovnání se státy V4 / Development of inflation in the Czech Republic compared to V4 states

Volume: 2/2020
Issue: 2
Author: Zuzana MATUŠKOVÁ, Eva KALINOVÁ

Vývoj obchodní bilance států V4 v době krize / Development of the trade balance of the V4 states during crisis

Volume: 2/2020
Issue: 2
Author: Nikola KUČEROVÁ, Tomáš KRULICKÝ

© 2024 Journals - All rights reserved